100 de puncte de rugăciune pentru înălțarea divină

4
27666

Marcu 10: 46-52:
46 Și au ajuns la Ierihon, și când a ieșit din Ierihon împreună cu discipolii săi și cu un număr mare de oameni, orbul Bartimaeus, fiul lui Timaeus, s-a așezat pe marginea drumului cerșind. 47 Când a auzit că este Iisus din Nazaret, a început să strige și a zis: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. 48 Și mulți l-au acuzat să-și păstreze pacea; dar el a strigat cu atât mai mult, Fiul lui David, ai milă de mine. 49 Și Iisus a stat nemișcat și i-a poruncit să fie chemat. Și ei îl cheamă pe orb, zicându-i: Bine-ți mângâiere, ridică-te; el te cheamă. 50 El, îndepărtându-și hainele, s-a sculat și a venit la Isus. 51 Și Iisus a răspuns și i-a zis: Ce vrei să-ți fac? Orbul i-a spus: Doamne, ca să-mi primesc vederea. 52 Și Iisus i-a zis: Du-te pe calea ta; credința ta te-a făcut întreg. Și îndată și-a primit vederea și l-a urmat pe Isus în cale.

Înălțarea divină este dorința supremă a lui Dumnezeu pentru toți copiii Săi. El a spus Deuteronom 28:13 că vom fi capul și nu coada. Dorința lui Dumnezeu este ca noi copiii Săi să prosperăm în tot ceea ce facem. Astăzi punem în aplicare voința lui Dumnezeu în viața noastră prin aceste 100 de puncte de rugăciune pentru înălțarea divină, fiecare piedică pentru înălțarea voastră divină trebuie să se plece astăzi în numele lui Isus.

Dar de ce trebuie să ne rugăm pentru înălțarea divină? Trebuie să înțelegem că pentru fiecare ușă deschisă din viața și destinul nostru, există mulți adversari 1 Corinteni 16: 9, acești adversari vor lupta întotdeauna pentru moștenirea noastră în Hristos. Trebuie să le rezistăm în rugăciuni. Aceste puncte de rugăciune pentru înălțarea divină ne vor permite să supunem împărăția întunericului și să-l așezăm pe diavol sub picioarele noastre. De asemenea, trebuie să ne rugăm pentru înălțare, deoarece, până când nu vei duce război spiritual, este posibil ca profețiile să nu se împlinească în viața ta 1 Timotei 1:18. Pentru a vedea profețiile împlinite în viața ta, trebuie să le rogi să treacă în viața ta. Orice a spus Dumnezeu despre tine, trebuie să te implici spiritual în rugăciuni pentru a le vedea să treacă în viața ta. Rugați-vă astăzi această rugăciune cu toată inima voastră și așteptați-vă să vedeți o minune în viața voastră. Aștept cu nerăbdare să vă citesc mărturia.

KVEDEȚI INDLY TEHNICA DE PREGĂTIRE PE YOUTUBE
ABONEAZĂ-TE ACUM

100 de puncte de rugăciune pentru înălțarea divină


1. Declar că toate declarațiile rele vizate împotriva mea să fie anulate în numele lui Isus.

2. Mă seleresc din fiecare spirit teritorial, în numele lui Isus.

3. Îmi leagă și izgonesc orice spirit irositor din viața mea în numele lui Isus.

4. O, Doamne, lasă-ți mâna dreaptă de favoare să-mi sprijine viața în numele lui Isus.

5. O, Doamne, ordonează-mi pașii către locurile potrivite din viață în numele lui Isus.

6. O, Doamne, dă-mi înțelepciuni supranaturale pentru a excela în toate eforturile mele în numele lui Isus.

7. Lasa focul Domnului sa consume fiecare intuneric din viata mea, in numele lui Isus.

8. M-am separat de orice robie a muncii fără rod, în numele lui Isus.

9. Să fie nule toate întrebările rele despre viața mea, în numele lui Isus.

10. M-am separat de orice putere de vrăjitorie și fermecări satanice, în numele lui Isus.

11. M-am separat de fiecare robie satanică, în numele lui Isus.

12. Anulez puterea tuturor blestemelor de pe capul meu, în numele lui Isus.

13. Satane, închid orice ușă pe care ți-am deschis-o prin ignoranță, în numele lui Isus.

14. Îl leg pe cel puternic pe mine, în numele lui Isus.

15. Am legat pe cel puternic pe familia mea, în numele lui Isus.

16. Îl leg pe cel puternic pe binecuvântările mele, în numele lui Isus.

17. Îl leg pe cel puternic pe afacerile mele, în numele lui Isus.

18. Îi poruncesc armurii puternicului să fie prăjite complet, în numele lui Isus.

19. Porunc ca toate blestemele emise împotriva mea să fie spulberate și rupte, în numele lui Isus.

20. Poruncesc restaurarea și vindecarea totală să aibă loc în corpul meu acum, în numele lui Isus.

21. Mă separ de orice robie moștenită din casa tatălui meu în numele lui Isus.

22. Vom fiecare depozit demonic, care este, în sistemul meu, în numele lui Isus.

23. Îi poruncesc fiecărei mâini malefice care țin destinul meu să se ofileze acum, în numele lui Isus.

24. M-am separat de fiecare stație de autobuz satanic, plasată în viața mea în numele lui Isus.

25. Fie ca fiecare proprietar al bagajelor rele din viața mea să înceapă să-și poarte bagajele rele, în numele lui Isus.

26. Distrug puterea de control de la distanță, care lucrează de-a lungul vieții mele, în numele lui Isus.

27. Focul Duhului Sfânt, înconjoară-mă, în numele lui Isus.

28. Inversez orice vrajă satanică care este împotriva vieții mele, în numele lui Isus.

29. Tu, cel mai tare rău de-a lungul progresului meu în viață, fii legat în numele lui Isus.

30. Poruncesc tuturor autorităților rele asupra vieții mele să se rupă, în numele lui Isus.

31. Mă separ și pe numele meu de cartea întârzierii, în numele lui Isus.

32. Doamne, fă-mi un canal de binecuvântări pentru ceilalți.

33. Duhul Sfânt, activează în mine puterea de a reuși, în numele lui Isus.

34. Fiecare vrăjitoare pusă în mișcare împotriva mea să fie făcută fără zgârcenie, în numele lui Isus.

35. Fiecare șarpe pus în mișcare împotriva progresului meu spiritual să se facă fără venin, în numele lui Isus.

36. Să se pună tabăra vrăjmașului sufletului meu într-o confuzie totală în numele lui Isus.

37. Toți Irodul meu, care încă sunt în viață, să înceapă să primească acum o degradare spirituală, în numele lui Isus.

38. Poruncesc fiecărei forțe malefice care luptă împotriva progresului meu să se ofileze, în numele lui Isus.

39. Declar nul și nulitatea tuturor scrierii de mână rele împotriva mea și a destinului meu în numele lui Isus.

40. Toți cei care circulă numele meu pentru rău, vor fi ruși, în numele lui Isus.

41. Fie ca toți prietenii răi care se prefac în jurul meu să fie expuși acum !, în numele lui Isus.

42. Fie ca cei puternici din ambele părți ale familiei mele să înceapă să se lupte și să se distrugă pe ei înșiși, după ordinul din 2 Cronici 20: 22-24, în numele lui Isus.
43. O, Doamne, nu lasă pacea Ta perfectă de la mine.

44. Refuz să fiu asuprit de dușmanii mei în numele lui Isus.

45. O, Doamne, dupe-mă cu duhul sfințeniei în numele lui Isus

46. ​​Să-mi fie descoperite tainele dușmanilor ascunse și deschise în numele lui Isus.

47. Fiecare armă satanică pusă la cale să se întoarcă la expeditor în numele lui Isus.

48. Îmbrățișez focul divin de sus, în numele lui Isus.

49. Părinte, în numele lui Isus, îmi îndepărtez numele și viața din orice carte a eșecului.

50. Părinte Doamne, reorganizează-mi viața după voia Ta, în numele lui Isus.

51. Părinte Doamne, începe să repar acele lucruri din viața mea pe care le-am distrus cu propriile mele mâini, în numele lui Isus.

52. Să fie rușinea porțiunea tuturor dușmanilor mei care se străduiesc să mă facă de rușine, în numele lui Isus.

53. Doamne, izbăvește-mă de orice formă de robie fizică și spirituală.

54. Să se deschidă pământul acum și să înceapă să înghită fiecare problemă din viața mea acum, în numele lui Isus.

55. Doamne, mergi înapoi prin fiecare secundă a vieții mele și începe să mă faci întreg.

56. O, Doamne, întoarce-te în a treia și a patra generație și rupe toate legăturile de familie neprofitabile.

57. Eliberează-mă, Doamne, de orice forță negativă transmisă mie în pântecele mamei mele.

58. Lăsați sângele lui Iisus să înceapă să spele orice amintire încăpățânată dureroasă și neprofitabilă din mintea mea, în numele lui Isus.

59. Doamne, repară orice pagubă adusă spiritului meu de către agenții satanici.

60. Fie toate legământele de eșec din viața mea să fie rupte acum !!!, în numele lui Isus.

61. Am rupt toate legăturile legământului, în numele lui Isus.

62. Fie focul lui Dumnezeu să înceapă să consume fiecare întuneric din familia mea, în numele lui Isus.

63. O, Doamne, fă-ți creată o inimă nouă prin puterea Ta în numele lui Isus.

64. Doamne, să se reînnoiască spiritul drept în mine în numele Iisus

65. Să se înlăture rădăcina iritării care ține vie furia în viața mea, în numele lui Isus.

66. Resping orice gânduri satanice și sugestii rele din inima mea în numele lui Isus.

67. Lasă Duhul Tău să mă curețe de orice slăbiciune spirituală din viața mea, în numele lui Isus.

68. Doamne, produce în mine puterea stăpânirii de sine și blândețe în numele lui Isus.

69. resping tot ce mă fură de bucuria moștenirii mele în Împărăția lui Dumnezeu, în numele lui Isus.

70. Poruncesc tuturor munților răi, rupe-ți puterile asupra vieții mele, în numele lui Isus.

71. O, Doamne, dă-mi capacitatea de a-ți auzi mereu vocea Ta pentru direcție în numele lui Isus

72. Doamne, permiteți-mi să vă cunosc întotdeauna inima voastră cu privire la orice problemă din viața mea în numele lui Isus.

73. O, Doamne, prin puterea sângelui lui Isus, îndepărtează din viața mea orice piedică a vrăjmașului.

74. Fie ca întunericul să fie izgonit de viața mea, în numele lui Isus.

75. Lasă-mă să fiu ferit de orice înșelăciune, în numele lui Isus.

76. O, Doamne, luminează-ți adevărul în înțelegerea mea în numele lui Isus.

77. O, Doamne, cu ochii inimii mele, permite-mă să te văd clar în toate domeniile.

78. O, Doamne, ia-ți din viața mea orice putere care nu este a Ta.

79. Mă despart de Satana și de împărăția lui pentru totdeauna, în numele lui Isus.

80. Renunț la împărăția întunericului și îmbrățișez Împărăția Domnului nostru Iisus Hristos.

81. Doamne Iisuse, izbăvește-mă de tot răul în numele lui Isus.

82. Acum aplic sângele Domnului nostru Iisus Hristos pentru a rupe toate blestemele, vrăjile și fermecările asupra vieții mele, în numele lui Isus.

83. Voi fi uns cu ulei proaspăt din cer, în numele lui Isus.

84. O, Doamne, expune și distruge fortărețele care împiedică renașterea și oferă avantaj satan în viața mea.

85. Doamne, începe să lucrezi adânc în inima mea acum, în numele lui Isus

86. Ucid toate animalele ciudate trimise împotriva mea cu sabia Domnului, în numele lui Isus.

87. Divorțez fiecare soț / soție satanic, în viața mea, în numele lui Isus.

88. Lăsați Focul lui Dumnezeu să fie eliberat asupra oricărui agent demonic care stă împotriva mea în numele lui Isus.

89. Să fie arse casele spirituale rele, în numele lui Isus.

90. Resping spiritul sclaviei și al greutăților din viața mea, în numele lui Isus.

91. Eu dizolv fiecare strategie anti-descoperire concepută împotriva mea, în numele lui Isus.

92. Lasă mâinile răului să-și îndeplinească întreprinderea în viața mea, în numele lui Isus.

93. Nu va exista niciun compromis sau dialog cu vreo problemă încăpățânată din viața mea, în numele lui Isus.

94. O, Doamne, închide golul dintre locul în care mă aflu și unde vrei să fiu în numele lui Isus

95. Fie toți prizonierii demonici să fie prăjiți de focul lui Dumnezeu în numele lui Isus.

96. Lăsați sângele lui Isus să șteargă terenul legal pe care vrăjmașul îl are împotriva mea, în numele lui Isus.

97. Lăsați puterea de a depăși obstacolele eșecului din viața mea acum, în numele lui Isus.

98. Doamne, trimite toporul focului la rădăcina problemei mele în numele lui Isus.

99. Doamne, reînvie viața mea de rugăciune cu mâna Ta de foc în numele lui Isus.100. Tată, eu ești tu pentru că mi-ai dat victoria în numele lui Isus.

 

KVEDEȚI INDLY TEHNICA DE PREGĂTIRE PE YOUTUBE
ABONEAZĂ-TE ACUM

Comentariile 4

  1. Bună, mă numesc Gerardine, familia mea și vă mulțumesc pentru rugăciuni puternice în război. Cred că Dumnezeu m-a chemat la slujire și satanul m-a învins la fiecare pas. La 26 de ani, Dumnezeu m-a chemat să am grijă de mama mea, iar la scurt timp, un spirit de moarte a luat-o, iar în timp ce ea stătea acolo, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus mustrând spiritul morții, pune-ți mâna pe frunte și mustră-l. , Dumnezeu mi-a vorbit de trei ori. Îl urmăream pe Isus timp de doi ani și respir cu pasiune în cuvântul Lui, dar nu aveam habar unde să-L găsesc pe poporul Său și Dumnezeu îmi arătase în cuvântul Său că Duhul Sfânt ne va învăța toate lucrurile și am crezut asta cu din toată inima mea, dar nu experimentasem niciodată așa ceva. M-am așezat acolo la capătul patului mamei, privind-o pe mama și ascultându-l pe Dumnezeu care îmi spune aceste cuvinte uimitoare, în timp ce sora mea a încercat să o readucă cu forța, era într-o stare de panică îngrozitoare și mi-a spus că , trebuie să obțin o găleată de apă, să o aduc înapoi și în timp ce sora mea a fugit din dormitor, Duhul Sfânt s-a ridicat în mine și am spus cuvintele pe care El mi le-a spus și punându-mi mâna pe fruntea ei, Am mustrat spiritul morții și ochii mamei s-au deschis imediat ca prin forță și, cu siguranță, prin puterea Spiritelor Sfinte și mama s-a ridicat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic și după ce Duhul Sfânt și-a reconstruit ambele șolduri peste noaptea, a încercat să poarte pantoful construit, doar pentru a afla că atunci când a plecat la cumpărături a doua zi cu sora mea, nu a putut să-l poarte și să-mi pună pantofii surorilor mele, amândoi și-au dat seama că Dumnezeu a vindecat șoldurile mele. după aceasta, toată familia s-a botezat născută din nou. Satana a pierdut, pentru că după ce Dumnezeu s-a rugat prin mine să o aducă pe mama înapoi, mama și sora mea mi-au cerut să plec. Dumnezeu este atât de minunat, El este puternic și El ne-a dat puterea Sa copiilor Săi. Lăudați numele Lui sfânt. Ne-am aprecia foarte mult dacă te-ai putea ruga pentru noi împreună cu grupul tău de rugăciune, ar fi o binecuvântare minunată pentru noi. Și ne-ar binecuvânta să vă păstrăm în rugăciunile noastre. Rugăciunile voastre se referă la atâtea situații, în care mulți au căzut mai ales în ultimele zile. Și eu cred că Isus se întoarce în curând, cât de prețios și frumos este Dumnezeul nostru. A fost minunat să vă vorbesc fratelui meu, multe binecuvântări pentru dvs. cu toată dragostea noastră și un sărut sfânt pentru toată familia voastră. Iubiți în Isus Domnul nostru și savurați Gerardine și familia.

LASA UN RASPUNS

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Aflați cum sunt procesate datele despre comentarii.