30 de puncte de rugăciune privind reînvierea cu versetele biblice

2
10371

2 Chronicles 7:14 Dacă poporul Meu, numit de numele Meu, se va smeri și se va ruga, va căuta fața Mea și se va abate de la căile lor nelegiuite; atunci voi auzi din ceruri și le voi ierta păcatul și le voi vindeca țara.

Învierea este ceea ce avem nevoie în trupul lui Hristos astăzi. Trebuie să creștem credincioși care sunt conștienți de Dumnezeu și conștienți de cer și nu doar conștienți de materialism. Astăzi ne vom angaja în puncte de rugăciune privind renașterea cu versete biblice. Pe măsură ce angajați această punct de rugăciune la renaștere, incendiu din Dumnezeu va reînnoi din nou, râvna lui Dumnezeu din interiorul tău va prinde viață iar pasiunea pentru Dumnezeu va crește în numele lui Isus. Am compilat, de asemenea, câteva versete biblice de renaștere care ne vor deschide ochii către Cuvântul lui Dumnezeu care ne va reînvia spiritele. Pe măsură ce vă rugăm această rugăciune să reînvie, îl văd pe Dumnezeu care vă vizită din nou în numele lui Isus.

De ce puncte de rugăciune reînviere

Fiecare creștin are nevoie de renaștere personală, fiecare biserică are nevoie de o renaștere, fiecare denumire, are nevoie de o renaștere. A fi reînviat înseamnă a-ți reînnoi zelul pentru Dumnezeu, înseamnă a fi din nou fierbinte pentru Dumnezeu. Și există doi agenți ai reînvierii, cuvântul și rugăciunile, de aceea am compilat aceste rugăciuni de înviere cu reînviere cu versete biblice. Există multe motive pentru care Biserica are nevoie de o renaștere, vom analiza două.

KVEDEȚI INDLY TEHNICA DE PREGĂTIRE PE YOUTUBE
ABONEAZĂ-TE ACUM

1. Păcatul. Păcatul din lumea de azi se legalizează, urâciunile trecutului devin rapid normele prezentului. Păcatul a pătruns chiar în biserică, în zilele noastre, aici, de păstori care comit păcate de necrezut. De aceea, avem nevoie de renaștere în biserică, avem nevoie de Dumnezeu pentru a crește mai mulți oameni evlavioși, oameni care nu vor fi corupți de această lume păcătoasă. Avem nevoie de mai mult spirit plin și credincioșii controlați duhul să stea pentru Hristos în aceste vremuri sfârșite.

2. Evanghelia: Un alt motiv pentru care avem nevoie de o renaștere, este ca Evanghelia să poată continua să se răspândească. Trăim într-o generație în care oamenii nu mai predică Evanghelia așa cum ar trebui, oamenii acum sunt economici cu Evanghelia lui Hristos. Cel mai rău este că unii oameni chiar pervertesc Evanghelia și o folosesc pentru a manipula și extorta oamenii. Avem nevoie de o renaștere, oameni care vor merge pe autostrăzi, garduri vii și care vor constrânge oamenii să vină la creștin. Oameni care vor predica creștin și nu biserică. Oameni cărora nu le va fi rușine să le spună altora despre Iisus Hristos. Avem nevoie de o renaștere.

Puncte de rugăciune de renaștere

1. Părinte, îți mulțumesc pentru mântuirea mea în numele lui Isus

2. Părinte, îți mulțumesc pentru puterea Duhului Sfânt.

3. Părinte, prin sângele lui Isus mă spală de toate păcatele mele și mă întărește prin duhul tău în numele lui Isus.

4. Părinte, lasă-mi Duhul Sfânt să mă umple din nou.

5. Părinte, să fie sfărâmată orice zonă neîntreruptă din viața mea, în numele lui Isus.

6. Părinte, incubează-mă cu focul Duhului Sfânt, în numele lui Isus.

7. Fiecare robie anti-putere din viața mea, rupe, în numele lui Isus.

8. Doamne, lasă-i pe toți străinii să fugă din duhul meu și lasă Duhul Sfânt să controleze, în numele lui Isus.
9. Doamne, catapultă-mi viața spirituală către munte.

10. Părinte, lasă cerurile să se deschidă și lasă slava lui Dumnezeu să cadă asupra mea, în numele lui Isus.

11. Decret ca bucuria asupritorilor asupra vieții mele să fie transformată în întristare, în numele lui Isus.

12. Să fie distruși toți oamenii puternici care operează împotriva mea, în numele lui Isus.

13. Doamne, deschide-mi ochii și urechile pentru a primi lucruri minunate de la Tine.

14. Doamne, dă-mi victoria asupra ispitei și a dispozitivului satanic.

15. Doamne, aprinde-mi viața spirituală, astfel încât să încetez să pescuiesc în ape neprofitabile.

16. Doamne, eliberează-ți limba de foc asupra vieții mele și arde toată murdăria spirituală prezentă în mine.

17. Părinte, fă-mă să fac foamea și setea de dreptate, în numele lui Isus.

18. Doamne, ajută-mă să fiu gata să-ți fac munca fără să aștept recunoașterea de la ceilalți.

19. Doamne, dă-mi victoria pentru a sublinia slăbiciunile și păcatele celorlalți oameni în timp ce ignor pe ai mei.

20. Doamne, dă-mi adâncimea și rădăcina în credința mea.

21. Dulce Duh Sfânt, nu mă lăsa niciodată să te închid în numele lui Isus

22. Dulce Duh Sfânt, nu mă lăsa niciodată să încerc să te limitez la capacitatea mea în numele lui Isus

23. Dragă Duh Sfânt, lucrează liber în mine și prin mine în numele lui Isus

24. Dragă Duh Sfânt, purificați canalele vieții mele în numele lui Isus

25. Lasa caldura Ta, Doamne, consuma-mi voia, in numele lui Isus.

26. Lasă flacăra Duhului Sfânt să lumineze pe altarul inimii mele, în numele lui Isus.

27. Duh Sfânt, lasă-ți puterea să curgă ca sângele în venele mele.

28. Dragă Duh Sfânt, rânduiește-mi duhul și modelează-mi viața în voia Ta, în numele lui Isus

29. Duh dulce al lui Dumnezeu ,, lasă-ți focul tău să ardă tot ceea ce nu este sfânt în viața mea în numele lui Isus

30. Dragă Ho! Y Spiritul ,, lăsați-vă focul dvs. să genereze putere în viața mea în numele lui Isus.

20 de versete biblice despre reînviere

1. 2 Cronici 20:15

Iar el a spus: Ascultați, tot Iuda și voi, locuitorii Ierusalimului, și voi, regele Iosafat, așa vă spune DOMNUL: Nu vă temeți și nu vă speriați din cauza acestei mari mulțimi; căci lupta nu este a ta, ci a lui Dumnezeu.

2. Psalmul 18:35

Mi-ai dat și scutul mântuirii Tale, iar mâna Ta dreaptă m-a ținut, iar blândețea ta m-a făcut mare.

3. 1 Corinteni 15:57

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos.

4. 2 Corinteni 2:14

Acum, mulțumim lui Dumnezeu, care ne face mereu să triumfăm în Hristos, și ne arată în fiecare loc mâncarea cunoștinței noastre.

5. Psalmul 20: 7-8
Unii au încredere în carele și alții în cai: dar vom aminti numele Domnului, Dumnezeului nostru. Sunt doborâți și căzuți, dar suntem înviați și stăm drepți.

6. Psalmul 44: 3-7
Căci nu au luat țara în stăpânire prin propria lor sabie și nici brațul lor nu i-a salvat; ci mâna dreaptă și brațul tău și lumina înfățișării tale, pentru că le-ai fost o favoare. Tu ești Regele meu, Dumnezeule: poruncește izbăviri pentru Iacov. Prin tine îi vom împinge pe vrăjmașii noștri: prin numele tău îi vom călca sub aceia care se ridică împotriva noastră. Citește mai mult.
7. Psalmul 60: 11-12
Dă-ne ajutor de la necaz: căci în zadar este ajutorul omului. Prin Dumnezeu, vom face curajos; căci el va călca pe vrăjmașii noștri.

8. Psalmul 146:3

Nu vă încredeți în principii și nici în fiul omului, în care nu există ajutor.

9. Proverbe 21:31

Calul este pregătit împotriva zilei de luptă, dar siguranța Domnului este.

10. Psalmul 118:15

Glasul bucuriei și al mântuirii se află în corturile celor drepți: mâna dreaptă a Domnului face vitejește.

11..Exodul 15: 1

Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului acest cântec și au vorbit, spunând: „Eu voi cânta Domnului, pentru că a triumfat glorios: a aruncat calul și călărețul său în mare.

12. Psalmul 21:1

{Către muzicianul principal, un psalm al lui David.} Împăratul se bucură în puterea Ta, DOAMNE; și în mântuirea Ta, cât de mult se va bucura!

13. Apocalipsa 19: 1-2
Și după aceste lucruri am auzit o voce mare a multor oameni din cer, zicând: Aliluia; Mântuire, glorie, onoare și putere, Domnului, Dumnezeului nostru, căci judecățile Lui sunt adevărate și drepte, pentru că a judecat pe curva cea mare, care a stricat pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele slujitorilor săi. la mâna ei.

14. 1 Cronici 22:13

Atunci veți prospera, dacă veți dori să îndepliniți legile și hotărârile pe care DOMNUL le-a cerut lui Moise cu privire la Israel: fiți puternici și curaj; nu te teme și nu te simți consternat.

15. Exod 23: 20-23
Iată, trimit un Înger în fața ta, ca să te țină în cale și să te aducă în locul pe care l-am pregătit. Feriți-vă de el și ascultați-i vocea, nu-l provocați; căci nu va ierta fărădelegile tale, căci numele meu este în el. Dar dacă te vei asculta într-adevăr de glasul lui și vei face tot ce vorbesc; atunci voi fi un vrăjmaș al vrăjmașilor tăi și un dușman al vrăjmașilor voștri. Citiți mai multe.

16. Psalmul 112:8

Inima lui este întemeiată, nu se va teme, până când nu-și va vedea dorința asupra dușmanilor săi.

17. Proverbe 2:7

El stabilește o înțelepciune solidă pentru cei drepți;

18. Numerele 14: 41-43
Și Moise a spus: De ce acum călcați porunca Domnului? dar nu va prospera. Nu te ridica, căci Domnul nu este printre voi; ca să nu fii lovit înaintea vrăjmașilor tăi. Căci amalecii și canaaniții sunt acolo înaintea voastră și veți cădea cu sabia; pentru că sunteți îndepărtați de Domnul, de aceea Domnul nu va fi cu voi.

19. Deuteronom 28:15

Dar se va întâmpla, dacă nu veți asculta vocea DOMNULUI Dumnezeului vostru, să observați să îndepliniți toate poruncile și legile Lui pe care vi le poruncesc astăzi; că toate aceste blesteme vor veni asupra ta și te vor depăși;

20. 2 Cronici 24:20

Și Duhul lui Dumnezeu s-a întors peste Zaharia, fiul preoțului Ioiada, care stătea deasupra poporului și le-a spus: Așa zice Dumnezeu: De ce călcați poruncile Domnului, că nu puteți prospera? pentru că ai părăsit DOMNUL, te-a părăsit și pe tine.

 


Comentariile 2

  1. Sunt extrem de atins de modul în care îți conduci slujirea
    Fie ca Dumnezeu să ne folosească în continuare pentru a ne inspira adânc, astfel încât viețile noastre să fie redobândite mai spiritual, astfel încât să ne bucurăm de eternitate la sfârșit

LASA UN RASPUNS

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Aflați cum sunt procesate datele despre comentarii.