Psalmul 118 Înțelegând versetul versetului

0
6432
Psalmul 118 Înțelegând versetul versetului

Vom studia cartea din Psalmul 118 care înseamnă verset după verset. Acest psalm descrie cum un om uns al lui Dumnezeu a fost respins de oameni, dar prin credință, a devenit biruitor. El se ridică apoi pentru a-și exprima recunoștința față de ajutor. De asemenea, el cheamă la națiune să se bucure cu el.

PSALMUL 118 SIGNIFICAREA VERSEI ÎN VERSE.

Versetul 1: - O, mulțumește Domnului; căci el este bun: din pricina îndurării Lui rămâne pentru totdeauna.

Omul nu își poate exprima recunoștința singur, prin urmare, îi cheamă pe alții să se alăture. Națiunile erau toate interesate de victoria lui David, așa că le-a fost bine să se unească cu el ca să se bucure și să-i cânte laude. Pentru că natura lui Dumnezeu include bunătatea, fiecare om de pe pământ este menit să-L laude în orice împrejurări. Între timp, deși unii sunt de părere că doar atunci când primesc ceva înainte, ei laudă. Este important să mulțumim lui Dumnezeu

KVEDEȚI INDLY TEHNICA DE PREGĂTIRE PE YOUTUBE
ABONEAZĂ-TE ACUM

Versetul 2: - Să spună acum Israel, că îndurarea lui rămâne pentru totdeauna

Legământul lui Dumnezeu cu copiii lui Israel era de milă și dragoste. Ori de câte ori se rătăceau, el era gata să le accepte înapoi ca pe ale sale. Victoria lui David a fost ca urmare a milostivirii lui Dumnezeu. Prin urmare, El și-a chemat urmașii să-L înalțe numele pe măsură ce mila Lui va rămâne veșnică.

Versetul 3: -Să zică acum casa lui Aaron, că îndurarea lui rămâne pentru totdeauna

Fiii lui Aaron erau mai aproape de Dumnezeu, datorită milosteniei sale. Ori de câte ori s-au oferit jertfe de miei lui Dumnezeu, el își arată mila lui de ei. De asemenea, au avut suficiente motive să-i mulțumească Domnului în urma uciderii celor mai mulți dintre ei de către regele Saul. Acum, când Domnul a trimis un nou conducător care nu ar interveni în jertfele lor sacre lui Dumnezeu, ei trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru darul mântuirii.

Versetul 4: -Lăsați-i acum să se spună frica Domnului, că îndurarea Lui să rămână pentru totdeauna

Psalmistul, de asemenea, face apel la tot omul care are o inimă smerită spre Dumnezeu și o reverență slabă față de Dumnezeu să se alăture lui laudându-l pe Domnul. Prosperitatea Israelului este atribuită tuturor celor care se tem cu adevărat de el.

Versetul 5: -L-am chemat pe Domnul în suferință: Domnul mi-a răspuns și m-a așezat într-un loc mare.

De obicei, rugăciunile care provin din suferință și dificultăți provin din inimă și merg direct în inima lui Dumnezeu. Mulți dintre noi trecem printr-o astfel de dificultate, să nu ne gândim la asta ca la un sfârșit, rugăciunile servesc ca o cale de rupere a jugurilor și ne justifică.

Versetul 6: -DOMNUL este de partea mea; Nu mă voi teme: ce poate să-mi facă omul?

Aici, psalmistul se bucură de Domnul pentru că El este apărătorul său. Cel mai puternic războinic nu se reduce la nimic atunci când este în opoziție cu Dumnezeu. Dar cel care îl are pe Dumnezeu triumfă. Cine aparține lui Dumnezeu, niciun rău nu-l va cădea.

Versetul 7: -DOMNUL mi-a luat partea mea cu cei care mă ajută: de aceea voi vedea dorința mea asupra celor care mă urăsc.

Aceasta este o declarație consolare care asigură că El este din partea noastră. El ridică oamenii să lupte cu noi fără să ne abandoneze. Între timp, încrederea noastră trebuie să fie asupra lui Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu, ajutoarele noastre vor eșua.

Versetul 8: - Este mai bine să ai încredere în Domnul decât să ai încredere în om.

Acest verset este scris din experiența celor care au găsit bucurie în încrederea în Domnul. În afară de faptul că este înțelept să ne încredem în Hristos, este recomandabil din punct de vedere moral să ne punem încrederea în Dumnezeu, deoarece este datoria omului de a avea încredere în Dumnezeu. Dacă ne bazăm pe oameni simpli, rezultatul nu poate fi niciodată de încredere. dar dacă ne vom încrede în Domnul, el ne va binecuvânta în abundență mult mai mult decât am fi putut spera vreodată.

Versetul 9: -  Este mai bine să ai încredere în Domnul decât să ai încredere în principii.

În mod similar, este recomandabil să ai încredere în Dumnezeu decât să îți pui încrederea în nobili. Deși sunt înzestrați cu puteri puternice și îmbrăcați în lenjerie fină, ei sunt oameni simpli și nu pot ajuta atunci când apar probleme. Din acest motiv și încă o mie de alții, este mai bine să vă puneți încrederea în Dumnezeu decât în ​​principii.

Versetul 10: -Toate națiunile m-au cuprins: dar în numele Domnului le voi distruge.

Oameni din diverse națiuni înconjoară psalmistul, totuși el i-a cucerit, deoarece încrederea sa era numai pe Dumnezeu. Este nevoie de o mulțime de credințe pentru a fi calm mai ales atunci când se confruntă cu crizele sau într-o luptă. Dar dacă îl avem pe Dumnezeu, suntem siguri că vom domina.

Versetele 11 și 12: -M-au cuprins despre mine; da, m-au cuprins, dar în numele Domnului îi voi distruge. M-au cuprins ca albinele; ele sunt stinse ca focul spinii, căci în numele Domnului îi voi distruge.

Se pare că psalmistul era înconjurat de dușmani la fel cum albinele înconjoară fagurele. Îi provoacă o asemenea chin și durere. Erau gata să-l distrugă, deoarece erau atât de numeroși. Cu toate acestea, credința sa în Hristos Isus i-a făcut pe dușmani să se stingă chiar în fața lui.

Versetul 13: -M-ai înfipt în mine, ca să pot cădea, dar Domnul m-a ajutat.

Inamicii au încercat toate mijloacele să scape de psalmist, dar până la urmă, Dumnezeu l-a ajutat. De asemenea, copiii lui Dumnezeu au fost încercați de Satana de multe ori prin ispită, dar când Dumnezeu vine să-și salveze propria persoană, o singură mână este suficientă pentru a câștiga bătălia.

Versetul 14: -DOMNUL este puterea și cântecul meu și a devenit mântuirea mea.

Este evident că pe tot acest capitol David își atribuie victoria lui Dumnezeu. De multe ori nu avem forța și, prin urmare, nu putem cânta. Dar când stăm să ne mântuim, suntem întăriți de Dumnezeu. Atunci vom cânta un cântec de laudă.

Versetul 15: -Glasul bucuriei și al mântuirii se află în corturile celor drepți: mâna dreaptă a Domnului face vitejește.

Locuința celor mântuiți este templul laudei. Înainte, ei suferiseră sub mâinile dușmanilor lor, dar pentru că psalmistul își amintea de bucuria veșnică pe care națiunea o va experimenta la sfârșit. S-a bucurat victorios. Dacă am primit mântuirea ca creștini, să-l mărim pe Dumnezeu cu inimile noastre pline de bucurie.

Versetul 16: -Mâna dreaptă a DOMNULUI este înălțată; mâna dreaptă a Domnului face cu viteză.

Psalmistul locuiește în dreapta Domnului, care este sfânt. Când Dumnezeu ridică mâinile, îi ridică pe cei care au încredere în el și îi aruncă pe cei care se răzvrătesc împotriva lui.

Versetul 17: -Nu voi muri, ci voi trăi și voi vesti faptele Domnului.

Adversarii săi l-au dorit mort, probabil că au fost transmise zvonuri cu privire la moartea sa, dar își declară deschis existența și afirmă că nu va cădea niciodată de mâna dușmanilor săi, ci mai degrabă era hotărât să proclame minunile fapte ale lui Dumnezeu.

Versetul 18: -Domnul m-a osândit de durere, dar nu m-a dat până la moarte.

Castirea este menită să-i păstreze pe creștini sub control. Pentru a-i face să-și amintească că există întotdeauna o răsplată pentru a fi smerit. Diferitele atacuri ale inamicului sunt toate direcționate de Dumnezeu. Totuși, nu ne-a predat moartea. Dacă vom îndura osânda lui Dumnezeu, suntem siguri că vom primi victoria lui în toate ramificările.

Versetele 19 și 20: - Deschideți-mi porțile neprihănirii: voi intra în ele și voi lăuda pe DOMNUL: Poarta Domnului, în care vor intra cei drepți.

Poarta lui Dumnezeu este poarta dreptății. Este un lucru minunat de văzut. El a stabilit o intrare pentru toți cei drepți. Dintr-un alt punct de vedere, Dumnezeu este poarta, toți cei drepți vor trece prin el și se vor bucura de dreptatea lui.

Versetul 21: -Te voi lăuda: căci m-ai auzit și m-ai făcut mântuirea mea.

Psalmistul îl laudă pe Dumnezeu și povestește favorurile făcute de Domnul. Când Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor, suntem cu un pas mai aproape de el.

Versetul 22: -Piatra pe care constructorii au refuzat-o devine piatra de temelie a colțului.

Practic, el a fost piatra care a fost respinsă de oameni, dar, ridicându-l din morți, a fost înălțat și ridicat până la vârful frumuseții și gloriei sale. Dar, în acest context, piatra de aici îl implică pe David, care a fost respins de numeroase autorități, dar, din cauza încrederii sale în Dumnezeu, l-a pus deasupra lor și a devenit piatra de temelie principală. Căci cât mai mulți creștini care trăiesc sub autorități, înveseliți-vă, El vă va îndeplini scopurile.

Versetul 23: - Așa face Domnul; este minunat în ochii noștri.

Fiecare credință în această lume reprezintă o creație divină, o putere supremă mai mare decât lumea. Credința ne permite să-L vedem pe Isus mai presus de puteri și principat. Toate lucrările lui Dumnezeu sunt făcute de minune. De exemplu, modul în care El Îl înalță pe Iisus Hristos, fiul său, a fost minunat în fața tuturor.

Versetul 24: -Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul; ne vom bucura și vom fi bucuroși în ea.

Întronizarea lui David a marcat zilele mai bune pentru poporul Israel. Deci se bucură. În aceeași ordine de idei, ziua domnului este o marcă pentru toți creștinii. Ori de câte ori lumina primei zile a săptămânii strălucește, ar trebui să ne străduim să o observăm așa cum este ziua Sabatului.

Versetul 25: -Salvează acum, te rog, DOAMNE: DOAMNE, te rog, trimite acum prosperitate.

Oricine este dedicat lui Dumnezeu, va fi salvat ?. Să pledăm lui Dumnezeu să ne mântuiască și să ne izbăvească de dușmanii noștri, astfel încât după victorie să trimită binecuvântări

Versetul 26: -Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului: te-am binecuvântat din casa Domnului.

Numele Domnului este un turn puternic, un păcătos cheamă numele și el este mântuit. Așa cum psalmistul și-a învins dușmanii și s-a ridicat pe tron.

Versetul 27: -Dumnezeu este DOMNUL, care ne-a arătat lumină: legăm jertfa cu funii, chiar și la coarnele altarului.

Doar puterea lui Dumnezeu este cea care dă lumină. Cu lumina lui Dumnezeu, primim o bucurie bogată și, prin urmare, suntem eliberați de puterea întunericului. De aceea, să-l mărim pe Domnul care ne binecuvântase cu o astfel de lumină

Versetul 28: -Tu ești Dumnezeul meu și te voi lăuda: tu ești Dumnezeul meu, te voi înălța.

Dumnezeu ne-a dat har și ne-a promis glorie. Este datoria noastră ca creștini să-i îndemnăm numele.

Versetul 29: -O, mulțumește Domnului; căci este bun: căci îndurarea lui rămâne pentru totdeauna

În același mod, a început că acest psalm a fost folosit pentru a-l încheia făcând din el un întreg cerc de bucurări și de mulțumire lui Dumnezeu

CÂND ÎNTREBUIE SĂ UTILIZĂ ACEST PSALM?

Iată de câteva ori când Psalmul 118 vă poate servi un scop:

  • Când simți că trebuie să-ți exprimi inima de recunoștință față de Atotputernicul
  • Când trebuie să vă reamintiți că oamenii simpli pot eșua, dar Dumnezeu nu dă greș niciodată
  • Când ai nevoie de Dumnezeu pentru a-ți lupta bătăliile pentru ca tu să te instruiască și să te orienteze în orice moment al vieții tale.
  • Când vrei ca Dumnezeu să-ți dea prosperitate și binecuvântări

RĂCIUNI PSALM 118:

Dacă vă aflați în oricare dintre situațiile enumerate mai sus sau mai multe, atunci aceste puternice psalme 118 rugăciuni sunt pentru dvs.:

  • Doamne, îți mulțumesc pentru victoria și binecuvântările tale din viața mea
  • Tată ceresc, dăruiește în inima mea duhul Recunoștinței
  • Doamne, te rog să mă izbăvești de tot răul în numele lui Isus.
  • Doamne, decret că nu voi muri, ci să trăiesc pentru a-ți declara lucrările.
  • Părinte, mă bucur de numele tău, ia toată slava în numele lui Isus.

 

 

 

 


Articol precedentPsalmul 41 Mesajul versetului după verset
Articolul următorPsalmul 126 Înțelegând versetul versetului
Numele meu este pastorul Ikechukwu Chinedum, sunt un Om al lui Dumnezeu, care este pasionat de mișcarea lui Dumnezeu în aceste ultime zile. Cred că Dumnezeu a împuternicit fiecare credincios cu o ordine ciudată a harului să manifeste puterea Duhului Sfânt. Cred că niciun creștin nu ar trebui să fie asuprit de diavol, avem Puterea de a trăi și a umbla în stăpânire prin Rugăciuni și Cuvânt. Pentru informații suplimentare sau consiliere, puteți să mă contactați la chinedumadmob@gmail.com sau să mă discutați pe WhatsApp și Telegram la +2347032533703. De asemenea, îmi va plăcea să vă invit să vă alăturați grupului nostru puternic de 24 de ore de rugăciune pe Telegram. Faceți clic pe acest link pentru a vă alătura acum, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Dumnezeu sa te binecuvanteze.

LASA UN RASPUNS

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Aflați cum sunt procesate datele despre comentarii.